.

.

.

.

.

.

DISCRIMINATIE      

       VOOROORDELEN

Asian Heritage The Netherlands


De stichting Asian Heritage The Netherlands zet zich er voor in meer bekendheid te geven aan de positie van Chinese Nederlanders. Zij streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin elke burger gelijkwaardig wordt behandeld.

De stichting heeft de ambitie vooroordelen en vormen van discriminatie jegens Chinese Nederlanders tegen te gaan.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het geven van voorlichting, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het vervaardigen van beeldmateriaal, zoals foto’s en films. Met de korte film over ‘Vooroordelen en discriminatie jegens Chinese Nederlanders’ wil de stichting daaraan een bijdrage leveren.

In de documentaire wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe de verschillende mechanismen, zoals stereotypering, vooroordelen, discriminatie en racisme in elkaar grijpen en hoe we ons daartegen als samenleving kunnen verweren.

Door de film te laten zien op scholen wil de stichting het onderwerp bespreekbaar maken en een bewustwordingsproces op gang brengen onder leerlingen.

De stichting wil hiermee een eerste stap in gang zetten tot gedragsverandering. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het VSB Fonds.